Permohonan Online PPKS

Maklumat Pemohon

Nota : Kesemua bahagian bertanda * adalah wajib diisi.

Pilihan Lokasi Rumah

Pemohon

 Bujang Berkahwin Ibu / Bapa Tunggal

 Pernah Memiliki Tidak Pernah

Syarat Khas:

  1. Warganegara Malaysia
  2. Pendapatan diantara RM 3,500.00 – RM 7,000.00 sebulan Termasuk Pendapatan Bersama Suami / Isteri
  3. Borang Maklumat ini berupa kajian untuk membantu DPMM mengatur strategi melaksanakan PPKS.
  4. DISCLAIMER: DPMM atau nominee (wakil-wakilnya) adalah bebas daripada sebarang tuntutan daripada pemohon / peserta PPKS ini termasuk peruntukan rumah.

    Akuan

     Saya seperti nama di atas mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar, betul dan lengkap.